ΝΕΑ : 2020

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3DESIGN ΣΤΟ ΕΕΣ GALILEO

Το Γαλλικό πρόγραμμα σχεδιασμού κοσμημάτων 3design θα διδαχθεί στο ΕΕΣ GALILEO.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Εγγραφές ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21 στο ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ και στο Εναλλακτικό Πρόγραμμα Σποδών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΣ GALILEO ΣΤΗΝ ATHENS INTERNATIONAL JEWELRY SHOW 2020

Το ΕΕΣ GALILEO συμμετείχε στην Athens International Jewelry Show 2020 παρουσιάζοντας την νέα συνεργασία με την Σχολή Αδαμαντοδεσίας (Χρυσοχοΐας) Κύπρου.

Συμμετοχή του ΕΕΣ GALILEO στην Athens International Jewelry Show 2020