Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021-22

Διάρκεια Εξαμήνου από 27/09/2021   έως 28/1/2022

 Εγγραφές έως 5/10/2021

ΜάθημαΗμέρες ΔιδασκαλίαςΏρες Διδασκαλίας
Βασικές Τεχνικές Αργυροχρυσοχοΐας (Χειροπ. Κόσμημα Ι)*Δευτέρα η Τρίτη10:00 - 13:00 ή 17:00 -20:00
Τεχνικές Αργυροχρυσοχοΐας (Χειροποίητο Κόσμημα ΙΙ)Δευτέρα η Τρίτη10:00 - 13:00 ή 17:00 -20:00
Παντρεμένα Μέταλλα - Φύλλωση (Χειροπ. Κόσμημα ΙΙΙ)**
10:00 - 13:00 ή 17:00 - 20:00
Κόσμημα με εναλλακτικά υλικά**
10:00 - 13:00 ή 17:00 - 20:00
Μοντέλο Κοσμήματος σε Κερί για χυτό Κόσμημα Ι*Τετάρτη10:00 - 13:00 ή 17:00 - 20:00
Σχεδιο Κοσμήματος με Η/Υ Ι**Τεταρτη, Παρασκευή17:00 - 20:00
Ανα-Παραγωγικό Κόσμημα**Τετάρτη!0:00 - 13:00 η 17:00 - 20:00
Χαρακτική Ι*Τρίτη10:00 - 13:00 ή 17:00- 20:00
Μεταλλοπλαστική Ι*
Εφαρμογές Αργυροχρυσοχοΐας
Παρασκέυη
Παρασκέυη
10:00 - 13:00 ή 17:00- 20:00
10:00 - 13:00 ή 17:00- 20:00
Σχέδιο Κοσμήματος Ι*Τετάρτη η Πέμπτη  17:00 - 20:00
Σχέδιο Κοσμήματος ΙΙ*Τετάρτη η Πέμπτη  17:00 - 20:00
Αρχές Γεμμολογίας*/ Αρχές Μεταλλουργίας*Δευτέρα13:00 - 14:30 ή 16:00 -17:30
Ιστορία της Τέχνης του Κοσμήματος*Τετάρτη10:00 - 13:00 ή 17:00 -20:00
Φιλιγκράν - Κοκκίδοση (Χειροποίητο Κόσμημα VΙ)**
17:30 - 20:30
Ανοικτό Εργαστήριο / Open Studio
10:00 - 13:00 ή 17:00 -20:00
Επισκευές Κοσμημάτων Ι (Χειροποίητο Κόσμημα IV)** Πέμπτη17:30 - 20:30
Επισκευές Κοσμημάτων ΙI (Χειροποίητο Κόσμημα V)** Πέμπτη17:30 - 20:30
Αδαμαντοδεσία/Καρφωτική Ι*Τρίτη17:30 - 20:30
Αδαμαντοδεσία/Καρφωτική ΙΙ**Τρίτη17:30 - 20:30
  *αποτελεί μέρος του Ά η΄Β Εξαμήνου του ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
**Μαθήματα Εξειδίκευσης