ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : 2019

Oi σπουδαστές του ΕΕΣ GALILEO στο 7ο NGFL

07/10/19 - | ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

Στιγμιότυπα από την συμμετοχή των σπουδαστών του ΕΕΣ GALILEO στο 7ο NGFL

Oi σπουδαστές του ΕΕΣ GALILEO στο 7ο NGFL

Συμμετοχή των σπουδαστών του ΕΕΣ GALILEO στο 7ο NGFL

09:56 05/10/19 - 20:56 06/10/19 |

Νέα Περίληψη

Συμμετοχή των σπουδαστών του ΕΕΣ GALILEO στο 7ο NGFL