ΝΕΑ : 2021

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3DESIGN

Το Γαλλικό πρόγραμμα σχεδιασμού κοσμημάτων 3DESIGN διδάσκεται στο ΕΕΣ GALILEO.