ΝΕΑ : 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Μην αφήσετε να χαθεί η χρονιά. Μπορείτε να ξεκινήσετε σπουδές στο Μονοετές Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αργυροχρυσοχοΐας του ΕΕΣ GALILEO από το Εαρινό Εξάμηνο 2020.