ΝΕΑ : 2020

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΣ GALILEO ΣΤΗΝ ATHENS INTERNATIONAL JEWELRY SHOW 2020

Το ΕΕΣ GALILEO συμμετείχε στην Athens International Jewelry Show 2020 παρουσιάζοντας την νέα συνεργασία με την Σχολή Αδαμαντοδεσίας (Χρυσοχοΐας) Κύπρου.

Συμμετοχή του ΕΕΣ GALILEO στην Athens International Jewelry Show 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Μην αφήσετε να χαθεί η χρονιά. Μπορείτε να ξεκινήσετε σπουδές στο Μονοετές Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αργυροχρυσοχοΐας του ΕΕΣ GALILEO από το Εαρινό Εξάμηνο 2020.