Μαθήματα τρισδιάστατου σχεδιασμού κοσμημάτων με το πρόγραμμα 3DESIGN

01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Το Γαλλικό πρόγραμμα 3DESIGN (www.3design.com) είναι ένα πλήρως παραμετρικό νέας γενιάς πρόγραμμα που φέρνει νέα δεδομένα στην σχεδίαση κοσμημάτων με Η/Υ. Η εκπαίδευση του προγράμματος γίνεται σε σετ των 16 δύωρων συναντήσεων με τον εκπαιδευτή παρόντα "πάνω" από τον εκπαιδευόμενο, και όχι από φιλμάκια.   Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  πραγματοποιήται και διαδυκτιακά σε συνεργασία με την Σχολή Αδαμαντοδεσίας - Χρυσοχοΐας Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια εκπαιδευτικής άδειας τηλεφωνήστε στο 2177020301 η περάστε από τη σχολή Μιλτιάδου 11, 10560 ΑΘΗΝΑ.