Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Μουσείο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας

02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Μουσείο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας

Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Μουσείο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας του  Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.