Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

18 Ιουνίου 2016 (Διεθνής Ημέρα Μουσείων): Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών με ξενάγηση από την Μαρία Γαβρήλου, καθηγήτρια & συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΕΣ GALILEO.