Αναρτήθηκε το πρόγραμμα της Θερινής Πετιόδου 2020 & του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21 του ΕΕΣ GALILEO.

16 ΜΑΪΟΥ 2020

Το πρόγραμμα της Θερινής Περιόδου 2020 του ΕΕΣ GALILEO μπορείτε να το βρείτε στο http://www.galileo.edu.gr/el/periodoi/a-therini-periodos

Το πρόγραμμα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21 του ΕΕΣ GALILEO μπορείτε να το βρείτε στο www.galileo.edu.gr/el/periodoi/fthinoporino-eksamino

Για διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων, καθώς και για να προγραμματίσετε μία επίσκεψη στη σχολή, επικοινωνήστε με την γραμματεία στο 217 7020301