Αναρτήθηκε το πρόγραμμα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2019-20 του ΕΕΣ GALILEO.

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Το πρόγραμμα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2019-20 του ΕΕΣ GALILEO μπορείτε να βρείτε στο www.galileo.edu.gr/el/periodoi/fthinoporino-eksamino