Σε εξέλιξη το Εαρινό Εξάμηνο 2017

01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

Το Εαρινό Εξάμηνο 2017 (Β' Εξάμηνο) διαρκεί από 6/2/2017 έως 9/6/2017

Εγγραφές: έως 30 Ιανουαρίου, 2017

Τα προσφερόμενα μαθήματα του για όλα τα Προγράμματα Σπουδών είναι:

 • Χειροποίητο Κόσμημα Ι (Δε η/& Τρ: 10:00-13 η 17:00-20:00)
 • Χειροποίητο Κόσμημα ΙΙ (Δε η/& Τρ: 10:00-13 η 17:00-20:00)
 • Χειροποίητο Κόσμημα ΙΙΙ
 • Χειροποίητο Κόσμημα ΙV (Επισκευές Ι)  
 • Χειροποίητο Κόσμημα V (Επισκευές II)  
 • Μεταλλοπλαστική Ι,II (Repouse) (Παρασκευή: 10:00-13 η 17:00-20:00)
 • Χαρακτική Ι,ΙΙ (Παρασκευή: 10:00-13 η 17:00-20:00)
 • Μοντέλο σε Κερί Ι (Τρίτη : 10:00-13 η 17:00-20:00)
 • Μοντέλο σε Κερί ΙΙ (Μικρογλυπτική)
 • Ιστορία της Τέχνης / Κοσμήματος (Τετ: 17:00-20:00)
 • Μεταλλογνωσία / Γεμμολογία (Τετ: 17:00-20:00)
 • (Ανα)Παραγωγικό Κόσμημα (Κατασκευή Λαστιχένιων Καλουπιών) (Πε:10:00-13:00)
 • Σχέδιο Κοσμήματος Ι (Τρ:10:00-13:00)& ΙΙ (Πέμπτη: 17:00-20:00)
 • Τεχνικές Σμάλτου Ι
 • Καρφωτική / Αδαμαντοδεσία (Τετ: 10:00-13:00)