Καθηγητές Μαθητές & Φίλοι του ΕΕΣ Galileo στη Συναυλία για την έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας

09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Καθηγητές Μαθητές & Φίλοι του ΕΕΣ Galileo στη Συναυλία για την έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας

Καθηγητές Μαθητές & Φίλοι του ΕΕΣ Galileo παρακολουθήσαμε τη Συναυλία για την έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας για τον Αριστοτέλη στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.